Project Description

אפיונים בתוכנות ופורמטים שונים, בתוכנות אפיון, דוגמת אקשור, SD ופיגמה – המייצרות פרוטוטייפ עובד ומאפשרת ללקוח לראות את המוצר עוד לפני עיצוב ופיתוח.
אין צורך לדמיין – המוצר יכול להיות מוחשי לתצוגה בפני משקיעים, לקוחות, ברמות רעיון וגימור גרפיים שונים.
הלקוח מתנסה באב הטיפוס האינטראקטיבי ויכול להתנסות במערכת לפני שהשקיע כסף בעיצוב ופיתוח.
חסכון עצום של זמן ועלויות עיצוב ופיתוח.

להלן דוגמא לפרוטוטייפ אינטראקטיבי לחנות מסחר אונליין (ניתן ללחוץ ולנסות כאן למטה)