Project Description

אפיונים בתוכנות ופורמטים שונים, ביניהם
תוכנת אקשור – המייצרת פרוטוטייפ עובד ומאפשרת ללקוח לראות את המוצר עוד לפני עיצוב ופיתוח.
אין צורך לדמיין – המוצר יכול להיות
מוחשי לתצוגה בפני משקיעים, לקוחות, ברמות רעיון או אמות גימור גרפיים שונים.
הלקוח מתנסה ויודע בדיוק מה הוא מקבל.
חסכון עצום של זמן ועלויות עיצוב ופיתוח.
לדוגמא לפרוטוטייפ אינטראקטיבי לחץ כאן