Project Description

  • תחקור הלקוח הביא לכך שהמטרה הראשונית שלו היא הצגת והבלטת תדמיתו כאומן, וכמטרה משנית גם למכור חלק מיצירותיו.
  • לפי תחקור זה אופיין אתר באקשור אותו ניתן לראות כאן – למעשה זהו פרוטוטיים אינטראקטיבי של שלד (Wireframe) האתר.
  • הלקוח מקבל אפיון כזה עוד לפני שהשקיע שקל בעיצוב ופיתוח האתר, ויכול לקבל החלטות ולשנות בזול ובמהירות.
  • ע”פ אפיון זה, העיצוב והפיתוח מתבצעים בתהליך חלק ומדוייק, כמעט נטול שאלות.
    למעבר לאתר כפי שנראה היום לחץ כאן
מאפיוןמאפיון