• תחקור הלקוח הביא לכך שהמטרה הראשונית שלו היא הצגת והבלטת
  תדמיתו כאומן, וכמטרה משנית גם למכור חלק מיצירותיו.
 • לפי תחקור זה אופיין אתר באקשור אותו ניתן לראות כאן – למעשה
  זהו פרוטוטיים אינטראקטיבי של שלד (Wireframe) האתר.
 • הלקוח מקבל אפיון כזה עוד לפני שהשקיע שקל בעיצוב ופיתוח
  האתר, ויכול לקבל החלטות ולשנות בזול ובמהירות.
 • ע”פ אפיון זה, העיצוב והפיתוח מתבצעים בתהליך חלק ומדוייק,
  כמעט נטול שאלות.
  למעבר לאתר כפי שנראה היום לחץ כאן
לעיצובמאפיון