Project Description

חיבור גרפי לא פשוט בין כמה וכמה תמונות כדי להשיג את האפקט הזה של חברי צוות הנהלה מתבוננים לעבר לוח מחיק המשמש גם לפגישות עסקיות וגם להרצאות לסטודנטים. כמובן, היינו חייבים מסר חד וקצר כדי לא ליצור עומס קוגנטיבי בלנסות ולהבין את הכוונה.
הבריף שקיבלנו וכמות החומרים מהלקוח היתה יכולה למלא בקלות אתר קטן, לך תאתר את המוץ מהתבן כדי ליצור תיעול מסויים לעבר המטרה – השארת ליד, פרטי יצירת קשר.
ראשית, עבדנו רבות על ארכיטקטורת מידע וניקוי מידע פחות מועיל ל KPI, אמדן מספרי להצלחה שלנו.
התמונה והמשפט המרכזי נעשו לאחר מחקר ומחשבה על העקרון המשכנע סטודנטים פוטנציאליים מהסוג הזה להרשם – אפקט ההישגיות.
התמונה הראשית העליונה הורכבה מקולאז של כמה וכמה תמונות כדי ליצור אפקט של סטודנטים המביטים על הדמות המרכזית והלוח.