לינק לפרוטוטייפ (הפרוטוטייפ מוטמע גם בסוף הפוסט כך שניתן להתנסות בו בלילצאת מפוסט זה)

בעת מחקר השוק חיפשנו מקורות השראה לאפליקציות של מידע. קשה מאד היה למצוא, אם בכלל. רוב רובן המכריע של האפליקציות לטלויזיה חכמה מתרכזות בקטעי מדיה והצגתם, ופחות באפשרויות הנוטספות שהפלטפורמה הזו מציעה, כמו הצגת מידע רלוונטי לשידור.

לכן, ההשראה נשאבה יותר מדשבורדים במערכות מורכבות, הצגת אינפוגרפיקה ב WEB/במובייל. בראיונות ושאלונים נשאלו הנחקרים בעיקר הסטטיסטיקות הרצויים להם ובעייתיות במה שמוצג כיום. כך ניסינו להתבלט ולהיבדל מהקיים בשוק ע"י בהירות והנגשת מידע שלא קיים ובאופן של קיים כיום, ב UX וב UI בממשקים דומים.

למשל, לגבי מידע חיוני לגבי הלוחמים – ניסינו להתרחק מהמקובל בעולמות אלה, בהצגת ערכים מספריים בלבד ולהנגיש בקלות יתר את המידעץ זאת, בהתייחס לעובדה שמידע זה נצרך בעת שידור וכל דקה חשובה לסריקה מהירה וחזרה לשידור.

האמצעים: הקטנת נגן שידור הלייב בזמן בחירה בהצגת סטטיסטיקות; איורים ואייקונים כמודלים מנטאליים להפחתת עומס קוגנטיבי בהבנה ופיענוח, כמו סוגי אמנויות הלחימה בהם מתמחה הלוחם, צבע חגורה, אם יש, סימון פציעות ישירות מעל גבי הדמיה של הלוחם ועוד; חשיבה על היררכיית המידע והעשרת המידע הניתן כיום באמצעות מודלים של חלוקת מידע פנימית לחסכון במקום.