Pepper, אפליקציית הבנקאות הדיגיטלית המסקרנת של בנק לאומי, תסכלה אותי כבר בהיכרות הראשונה בינינו – היא השאירה אותי במבוי סתום. הודעת שגיאה סתמית בלי שום הכוונה להמשך או עזרה.
אז כשמדובר במותג ידוע, או משהו מבוקש ומסקרן מבחינתי, כמו זה, מילא. ברור שאחפש עכשיו לבד איזה מייל תמיכה של פפר ואתאמץ לברר מה קרה.
אבל אם אתם מוצר חדש ונטול פריביליגיה של מותג חזק או אינטרס אחר שיש למשתמשים כלפיכם, לא יסלחו לכם ויתכן ותאבדו אותם לנצח.
אף פעם אל תשאירו את המשתמשים שלכם לבד. תמיד הראו להם שיש להם שליטה בנעשה ושאתם איתם. במקרה הזה, רצוי היה לתת דרך לשחזור הקוד, פלוס גישה נוחה לתמיכה אנושית בנושא.

Pepper, אפליקציית הבנקאות הדיגיטלית המסקרנת של בנק לאומי, תסכלה אותי כבר בהיכרות הראשונה בינינו - היא השאירה אותי במבוי סתום. הודעת שגיאה סתמית בלי שום הכוונה להמשך או עזרה. 
אז כשמדובר במותג ידוע, או משהו מבוקש ומסקרן מבחינתי, כמו זה, מילא. ברור שאחפש עכשיו לבד איזה מייל תמיכה של פפר ואתאמץ לברר מה קרה. 
אבל אם אתם מוצר חדש ונטול פריביליגיה של מותג חזק או אינטרס אחר שיש למשתמשים כלפיכם, לא יסלחו לכם ויתכן ותאבדו אותם לנצח.
אף פעם אל תשאירו את המשתמשים שלכם לבד. תמיד הראו להם שיש להם שליטה בנעשה ושאתם איתם. במקרה הזה, רצוי היה לתת דרך לשחזור הקוד, פלוס גישה נוחה לתמיכה אנושית בנושא.