פוסט מעולה, המסביר בצורה מעולה, עם גיפים אנימטיביים מעולים, איך ליצור טבלה מעולה
“Design Better Data Tables” @CoyleAndrew https://uxdesign.cc/design-better-data-tables-4ecc99d23356