סוף סוף התאמה מושלמת בין גובה המקלדת והשדה אותו צריך למלא.