אייטם קצר וממצה על חוקים פסיכולוגיים המשפיעים על הדרך בה משתמשים מקבלים החלטות או מתמצאים באתר/אפליקציה